Nové webové stránky pro prohlídkové okruhy a zkvalitnění služeb TIC Bílovec

01. 01. 2021 Kde: Turistické informační centrum Bílovec

Nové webové stránky pro prohlídkové okruhy a zkvalitnění služeb TIC Bílovec Projekt je spolufinancován v roce 2021 z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 80 % uznatelných nákladů, maximálně 91 600 Kč.

Název programu: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2021

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 30. 10. 2021

Cílem projektu bylo především vytvořit nové webových stránky pro prohlídkové okruhy, které mohou turisté navštívit. Byly vytvořeny internetové stránky s informacemi o samotných prohlídkových okruzích, kterými jsou větrný mlýn na Dolním Novém Dvoře (součást projektu Technotrasa – surová krása), kaple sv. Barbory, věž kostela sv. Mikuláše a komentovaná procházka historickým Bílovcem s kastelánem bíloveckého zámku.

Dále byly v rámci projektu pořízeny nové stojany na letáky a propagační materiály. Původní stojany umístěné v informačním centru byly za hranicí své životnosti, byly vratké, kymácely se, propagační materiály z nich vypadávaly a hrozilo nebezpečí převržení. Díky realizaci projektu jsme mohli nevyhovující stojany nahradit novými pultovými stojany a prospektovými stojany s pevnou základnou umístěnými v předprostoru kanceláře informačního centra.

Součástí projektu bylo také grafické zpracování, včetně vytištění propagačního materiálu pro nejmenší návštěvníky Větrného mlýna na Nových Dvorech – pohádka Picmoch Jeroným, kterou TIC bezplatně nabízí svým návštěvníkům za účelem zvýšení potenciálu rozvoje turistického ruchu.

Jako poslední bod projektu byla úhrada ročního poplatku za certifikaci jednotné klasifikace TIC ČR vydané agenturami Czech Tourism a A.T.I.C. pro rok 2021.


Zpět na aktuality

© 2021 Kulturní centrum Bílovec, p.o. | provozováno s ondrejfirla.eu