Muzeum

Muzeum se nachází v blízkosti zámku v měšťanském barokním domě z poloviny 18. století, který dříve sloužil správě panství rodu Sedlnických. Počátky muzea a vytváření jeho sbírek jsou spjaty již s přelomem 19. a 20. století, kdy se tohoto úkolu, tehdy ještě v převážně německy osídleném Bílovci, chopili učitelé Franz Wolf a Leo Benzig. Veřejnosti byly sbírky představeny v roce 1920 v sídle zámku. V roce 1924 však došlo k jejich přesunu do správní budovy panství, na ulici Zámecká 691, kde muzeum sídlí dodnes. Rok 1925 se stal významným mezníkem v historii muzea, došlo k jeho slavnostnímu otevření a odhalení muzejních exponátů, které dokumentovaly historický vývoj města i běžný život jeho obyvatel.

Bohatý rozvoj spolkového života, který s sebou přinesla dvacátá léta 20. století, však byl záhy přerušen nejenom německou okupací, ale především druhou světovou válkou, která poznamenala i další osudy muzejních sbírek. Ty byly zčásti zničeny či odcizeny a došlo rovněž poškození budovy. Postupná obnova vyvrcholila v 50. letech vydáváním vlastivědně orientovaného časopisu Bílovecko, které našlo své zázemí právě v muzeu. V roce 1963 se bílovecké muzeum stalo součástí tehdejšího Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně, jehož pokračovatelem je dnes Muzeum Novojičínska, které mělo bílovecké muzeum ve své správě až do roku 2014.

Expozice

V současnosti muzeum nabízí stálou expozici věnovanou historii města, zámku a továrně Massag (Koh-i-noor), s jejíž činností (výroba knoflíků, galanterního zboží, později i vázání na lyže Kandahar) je místní obyvatelstvo úzce spjaté. Pan písař návštěvníky seznámí s historií budovy, ve které muzeum sídlí, a kouzelné sklepení plné skřítků Picmochů, kteří se věnují tradičním řemeslům, udělá radost hlavně dětem. 

Expozice knoflíků je součástí projektu 

Kromě stálé expozice muzeum nabízí i dočasné výstavy, které se věnují historii regionu, umění apod.

Otevírací doba:

Po - Pá: 8:30 - 12:00, 13:00 - 17:00

So:          9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Ne:                                13:00 - 17:00

Aktuální informace, vstupné a kontakt: https://muzeum.kcbilovec.cz/


Zpět

© 2024 Kulturní centrum Bílovec, p.o. | provozováno s ondrejfirla.eu